Croeso i Gwyl Fwyd Tir a Mor Llyn sydd gyda chefndir o dros ddegawd o esblygu i gyrraedd ble ‘rydym heddiw.

Gyda lleoliad hyfryd gerbron y dwr i lawr yn yr Hafan Pwllheli ar ochr ddeheuol penrhyn Llyn,mae maes ein pabell mewn man breintiedig ac arbennig iawn.

Mae'r wyl flwyddyn yma ar benwythnos 28 a 29 o Fai. Ar gynnig bydd gennym bwydydd a diod o bob math gan gynnwys cigoedd, ffrwythau, crancod, llysiau, cwrw, caws, gwin, bara, fferins,pysgod ac yn y blaen – yn wir rhywbeth at ddant pawb!

Diolch am ymweld a’r safle We.

Edrychwn ymlaen i’ch gweld yn yr Wyl. Siwrna saff.

Mynediad - Oedolion £3.00 Plant am ddim ! Parcio am ddim!

Ariennir gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy AHNE Llŷn